Головна  →  Оголошення  →  26 грудня 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Контрактова площа, 2.

Балансоутримувач – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, вул. Введенська, 35, тел.: 425-03-60.

Адреса, тип будинку

Характе-ристика приміщен-ня,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведення, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове викорис-тання

Орендна ставка (%), стартова орендна плата за місяць оренди (грн.)

Графік викорис-тання примі-щень

Перша частина авансо-вої оренд-ної плати, грн.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати

Техніч-ний стан об’єкта оренди

вул. Світлицько-го,

№ 31/7,

 

ЗНЗ «Навчально-реабілітацій-ний центр № 6»

нежитлові приміщен-ня,

 

перший та другий поверхи,

 

392,00 кв.м

6114000,00

 

станом на 30.09.2019

 

ТОВ «Аналітично-консалтинго-вий центр «Епрайзер»

Здійснен-ня освітньої діяльнос-ті

100,00 кв.м. - 1%,

292,00 кв.м. -  3%,

 

 

12685,51

 

 

 

постійно

25371,02

Отримувач: Управління освіти Подільської РДА:

р/р: 31557220377991 в УДКСУ України у м. Києві 

МФО 820019 ,  ЄДРПОУ   37393777

задовіль-ний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами,  внесеними рішеннями Київради від 08.02.2018 № 21/4085 та від 06.12.2018 № 253/6304), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

- заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення, затвердженого рішенням Київради від 06.12.2018 № 253/6304 ;

- документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Перейти до спискуВерсiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів декларування 2020

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:                    (044) 463-72-53

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук