Головна  →  Оголошення  →  17 вересня 2018

Оголошення про намір ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» розробити оцінку впливу на навколишнє середовище

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» заявляє про наміри розробки «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)» до проекту «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення, паркінгами та благоустоєм пам'ятки природи "Крістерова гірка" на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі м. Киева (коригування). Коригування 5,7,9 черг будівництва.» для отримання висновку екологічної експертизи.

Адреса замовника: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, б. 8, кім. 22

Керівник підприємства: Директор– ПОЛЬОВИЙ ПЕТРО ІГОРОВИЧ

тел./факс:  (044) 499-26-92

Місцезнаходження об’єкту проектування: 04114 вул. Вишгородська, 45 Подільський район м. Київ.

На території кожної черги, що коригуються розташовано:

 • 5 черга будівництва: 26-поверховий житловий будинок на 245 квартир з нежитловими приміщеннями на 1-му поверсі;
 • 7 черга будівництва, 1 пусковий комплек: 26-поверховий житловий будинок на 245 квартир з нежитловими приміщеннями на 1-му поверсі;
 • 7 черга будівництва, 2 пусковий комплекс: п’ятирівневий підземний паркінг на 490 м/м;
 • 9 черга будівництва: 26-поверховий житловий будинок на 245 квартир з нежитловими приміщеннями на 1-му поверсі.

Для задоволення потреби мешканців будинків та відвідувачів в місцях зберігання автомобілей проектом передбачено облаштування будинків підземним (490 м/м) паркінгом та наземними автостоянками тимчасового зберігання автомобілів:

 • 5 черга будівництва – 15 м/м;
 • 7 черга будівництва – 35 м/м;
 • 9 черга будівництва – 16 м/м.

Проектований об’єкт не підпадає під дію нормативно-правового акта «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808.

Транскордонного впливу немає.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності - забезпечення населення житлом, об’єктами соціально-громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова гірка».

Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: сировинні матеріали: пісок, щебінь, збірний залізобетон, металоконструкції. Сировина для реконструкції надходить від підприємств України; земельні – Загальна площа забудови 5, 7 та 9-ї черг будівництва – 2.0049 га; електроенергія –12370,0 тис.кВт*год/рік; тепло – 11358,2 Гкал/рік; водні – ПАТ «АК «Київводоканал» –229,40 тис.м3/рік.

Транспортне забезпечення: при будівництві: бульдозер 170 л.с., ДЗ-110 (1 шт.), екскаватор- 0,63 м3 ЕО-2626 (1 шт.), кран автомобільний  10 т КС-3575 (1 шт.), Кран самомонтуємий 4 т Potain GTMR 336B; вібротрамбівка RC 60 H4T (1 шт.), трамбовка ДХ-700Е (1 шт.); мачтовий підйомник GEDA-ERA 1200 Z/ZP (1 шт.); автопідйомна вишка Simon-Cella VT400 ( 1 шт.); асфальтоукладач (1 шт.); каток  самохідний Д-105В (1 шт.); каток  самохідний JCB VM 115D PD (1 шт.); втосамоскид ЗИЛ-555 (2 шт.), бортові автомобілі ЗИЛ-130 (2 шт.); при експлуатації – власний транспорт мешканців та відвідувачів будинків.

Організовано зручний під'їзд для транспорту.

Забезпечити виконання Водного, земельного та Повітряного кодексів України.

Згідно "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173, санітарно-захисна зона для житлових будинків не нормується.

Відстань від паркувальних майданчиків відповідно ДСП № 173-96 до житлових забудов має бути не менше 15 м.

Екологічні обмеження під час планованої діяльності обумовлюються нормативними документами, що регламентують безпеку навколишнього середовища. Основними обмеженнями є:

 • ступінь забруднення навколишнього середовища (концентрації забруднюючих речовин) від проектованої діяльності не повинна перевищувати нормовані показники 1 ГДК, а на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:148:0003 – пам’ятка природи «Крістерова гірка» - 0.8 ГДК;
 • способи утилізації та місця складування рідких та твердих відходів повинні відповідати нормативним вимогам та дозвільним документам.
 • створення акустичного комфорту.

Розглядається в одному варіанті.

Інженерна підготовка території включає планування майданчика та облаштування автомобільних проїздів до об’єкта будівництва, винос мереж, влаштування майданчику для складування, освітлення земельної ділянки.

Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

 • клімат і мікроклімат – діяльність не надає негативного впливу;
 • повітря: передбачається викид забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згорання легкового (гостьового) автотранспорту (працюючі як на бензині так і на дизельному паливі або скрапленому газі): азоту діоксид, аміак, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні граничні С12-С19, суспендовані частинки, недиференційовані за складом, азоту (1) оксид [N2O] та вуглецю діоксид (СО2) у мінімальних кількостях які допускаються санітарними нормами та затвердженими нормативами ГДВ – концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати ГДК;
 • водне – господарсько-побутові стічні води - 225,17 м3/рік скидаються у каналізаційну мережу міста. Планується відповідність якості стоків нормативам ГДС та Правилам приймання стічних вод в систему каналізації міста Києва;
 • ґрунт: Переформування рельєфу під час земляних робіт та улаштування фундаментів. Вплив об'єкту на ґрунти в режимі експлуатації відсутній (на ділянці здійснюється організоване відведення стічних вод, встановлені спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів), підземні води захищені від забруднень;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – Тваринний і рослинний світ безпосередньо на ділянці проектування є повністю зміненим під дією антропогенного фактору. Територія в межах ділянки зайнята зеленими насадженнями, які частково підлягають видаленню.

До початку видалення дерев замовник повинен оформити акт обстеження зелених насаджень і заключити договір на компенсацію зелених насаджень відповідно до чинного законодавства України.

Згідно до «Містобудівних умов та обмежень» на ділянці забезпечується максимальне збереження зелених насаджень, оскільки земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:85:148:0003 включено до Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва.

Рівень озеленення житлового району має складати не менше 25%.

 • навколишнє соціальне середовище – позитивний – забезпечення населення житлом;
 • навколишнє техногенне середовище – Проектування здійснюється згідно з Історико-містобудівним обґрунтуванням проведеним Громадською організацією «Центр пам'яткоохоронних та містобудівних досліджень» у 2018 р.

Під час діяльності можуть утворюватися наступні відходи: Відходи виробництва що підлягають захороненню на полігоні ТПВ: Відходи виробництва що підлягають захороненню на полігоні ТПВ: Тверді побутові відходи (ТПВ) і відходи від прибирання території (код, найменування групи і виду відходів – відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн код 7720.3.1.01; відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші – код 7720.3.1.03 – IV клас небезпеки);

Зауваження та пропозиції надсилати протягом одного місяця з дня публікації оголошення до відділу по роботі зі зверненнями громадян у Подільській районній  в місті Києві державній адміністрації;

за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, к. № 7а,

 т.: (044) 485-23-78; e.mail: zvern_podilrda@kmda.gov.ua.

Публікація в газеті «Хрещатик» від 17 серпня 2018 № 89.

Перейти до спискуВерсiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:(044) 425-74-88

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук