Головна  →  Оголошення  →  16 квітня 2018

Оголошення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 37952312

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна,  м. Львів, вул. Пластова,1  Тел: 067 675 35 17

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво автозаправної станції (АЗС) з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автогазозаправним пунктом (АГЗП) за адресою: вул. Сирецька, 33 Подільський район, м. Київ. Режим роботи АЗС  - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів  60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Рік введення в експлуатацію АЗС 2018р.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво АЗС на 250 заправок надобу нафтопродуктами, та 100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання палива передбачено два підземних резервуари ємністю 50+54м3, які поділені на секції для бензину марок  А-92, А-95, А-95 преміум, дизельного пального та дизельного пального преміум, в т.ч секція резервуару об’ємом  4м3 – резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. Один підземний видатковий резервуар об’ємом 20 м3 (підземний модуль) для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан).

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправки автомобілів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Будівництво АЗС планується на орендованій земельній ділянці по вул. Сирецька,33 Подільського району, м. Київ. Кадастровий номер ділянки 8000000000:85:242:0073.  Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

 Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5.   Загальні   технічні   характеристики,   у   тому   числі   параметри   планованої   діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На проектованому АЗС передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину, двох марок дизпалива, суміш пропан-бутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистер­ни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.

Зберігання   палива  передбачено   в   2-х   підземних  двохстінних   металевих резервуарах ємністю 50+53- для бензину і дизпалива. Резервуари  виконані з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуари обладнані системою повернення  парів  нафтопродуктів  при  їх  заповненні,  дихальною  арматурою  з  клапанною   системою,   технічними   пристроями   для запобігання  переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані під колонками. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 20 м3 (підземний модуль).

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомомогою двох  двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 5 видів палива кожна, які комбіновані з СВГ. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів.

Річна реалізація палива становить:  бензину - 1050 м3, дизпаливо - 1120 м3,  скраплені вуглеводневі гази (СВГ) – 1400 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,154 га, яка перебуває в власності  ТОВ «ВТП Лангора», згідно договору оренди земельної ділянки від 13.09.2017р. № 920 та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.09.2017 року. Кадастровий номер 8000000000:85:242:0073.

Кількість створених робочих місць на об’єкті  27 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

по    забрудненню    атмосферного    повітря    –    значення    гранично    допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

- по  ґрунту,  поверхневим  та  підземним  водам  -  відсутність  на  них  прямого впливу;

- по   загальним   санітарним   нормам   -   санітарні   розриви   при   забудові   міських територій;

- по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

- містобудівні умови та обмеження;

- розмір санітарно-захисної зони;

- протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва.  До початку будівництва необхідно провести роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд та роботи по виносу інженерних мереж. Ділянка перекрита грунтами не придатними для рекультивації. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується відсипка території.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватній власності.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу проектуючого автозаправного комплексу з АГЗП на довкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку  видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), вентканали, автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та  експлуатації обєкту:

- на геологічне  середовище – відсутній;

- на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С1219 , оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат – відсутній;

- на водне середовище утворення господарських, побутових та зливових стоків;

- на техногенне середовище – відсутній;

- на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;

- на  рослинний  та  тваринний  світ  –  відсутній,  заповідні об’єкти в зоні впливу  відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.;

на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії;

щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності по вул. Сирецька, 33, Подільського району в м. Київ.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автогазозправном пунктом належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4 .

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля  яких  може  зазнати  значного  негативного  транскордонного  впливу  (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений  орган,  виходячи  з  оцінки  впливу  на  довкілля  планованої  діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право  і  можливості  громадськості  для  участі  у  цій  процедурі,  зокрема  на  стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського  обговорення  звіту з  оцінки  впливу  на  довкілля  протягом  щонайменше  25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь  у  громадських  слуханнях.  Детальніше  про  процедуру  громадського  обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього   повідомлення).   Це   значно   спростить   процес   реєстрації   та   розгляду   Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації  інформації,  що підлягає включенню до  звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природніх ресурсів Київської міської державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу,

04080, м. Київ, вул. Турівська, 28    e-mail: gu_ekologi@ukr.net

(поштова адреса, електронна адреса)

(044) 425-41-94,  Вергеліс Андрій Васильович

(номер телефону та контактна особа)

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:(044) 425-74-88

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук