Головна  →  Адміністрація  →  Інформація громадянам  →  Біометричні паспорти та документи в Україні

2 жовтня 2012 року ВРУ ухвалено Закон України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ (проект № 10492 від 18.05.2012р). Закон знаходить багато прихильників, проте ще більше опонентів.

 

29 листопада 2012 року Закон підписано Президентом України з його окремими пропозиціями.

 

Цей Закон після набрання чинності, визначатиме правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.

 

Єдиний державний демографічний реєстр, згідно названого закону – це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

 

До Реєстру вноситиметься така інформація про особу:

1) ім’я особи;

2) дата народження/смерті;

3) місце народження;

4) стать;

5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;

6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;

8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);

9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

10) відцифрований зразок підпису особи;

11) відцифрований образ обличчя особи;

12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);

13) інформація з ВІС.

 

Назва та види документів, що оформляютимуться із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру

 

Документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів Реєстру, відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

- паспорт громадянина України;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- дипломатичний паспорт України;

- службовий паспорт України;

- посвідчення особи моряка;

- посвідчення члена екіпажу;

- посвідчення особи на повернення в Україну;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

 

2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:

- посвідчення водія;

- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

- посвідка на постійне проживання;

- посвідка на тимчасове проживання;

- картка мігранта;

- посвідчення біженця;

- проїзний документ біженця;

- інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України.

 

Форма, реквізити та порядок видачі кожного документа з наведених вище  чітко встановлюватиметься цим Законом.

Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовлятимуться у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовлятиметься у формі буклета.

Проектом передбачається, що документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на верхній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів, що функціонує у складі розпорядника Реєстру. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ обличчя особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації. До документів осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, відцифрований підпис не вноситься, а осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.

Бланки документів, які використовуються для в'їзду/виїзду з території України, виготовлятимуться відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

Бланки документів, визначених цим Законом і які не використовуються для в'їзду/виїзду з України, виготовлятимуться відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення, за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Бланки документів у формі книжечки за конструкцією являтимуть собою зшиту обрізну книжечку обсягом від 8 до 64 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна містити порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.

Бланки документів, в які імплантована безконтактна інтегральна схема (далі - безконтактний електронний носій) для внесення персональних даних, біометричних даних, параметрів та іншої інформації про особу, мають бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій та номер бланка.

Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуватимуться у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Проектом передбачалося, що особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюватиметься у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Президентом України було запропоновано нову редакцію щодо даного питання.

"Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, що не містить безконтактного електронного носія, чи задовольняється заява про відмову від внесення інформації до такого носія".

 

УВАГА!!! Перехідними положенням ухваленого Закону визначено, що документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні. 

Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припинятимуть свою дію з 1 січня 2014 року.

Версiя для друку

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук

Увага! Мапа ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ на території міста Києва

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району міста Києва у разі виникнення надзвичайної ситуації техногогенного, природного та воєного характеру станом на 21.12.2022

Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту (в навчальних закладах, у міському транспорті, торговельних закладах)

Пам'ятка населенню в умовах надзвичайних ситуацій

Хімічна небезпека

Інвестиційне меню об'єктів оренди державної власності в місті КиєвіЗвернення громадян