Головна  →  Оголошення  →  8 лютого 2024

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «ВІМОІЛ»

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «ВІМОІЛ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІМОІЛ» (ТОВ «ВІМОІЛ», код ЄДРПОУ – 42736262, юридична адреса - 02152, м. Київ, просп. Тичини, буд. 18-Б, кв. 134, тел. +38(095) 796-36-29, ел. пошта – [email protected]) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для автозаправного комплексу за адресою: 04108, м. Київ, Подільський р-н, просп. Правди, 39-А.

Автозаправний комплекс призначений для сервісного обслуговування водіїв та пасажирів з наданням послуг по заправці автомобілів та влаштуванням магазину з продажу супутніх товарів.

Дозвіл на викиди отримується вперше, з метою отримання права на експлуатацію обладнання, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Підприємством було проведено Оцінку впливу на довкілля та отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля №077-6503 від 13.12.2023.

При експлуатації АЗК забруднення атмосферного повітря відбуватиметься за рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні технологічних операцій по прийому та зберіганню бензину та дизельного палива, в процесі відпуску палива через паливороздавальні колонки при заправці автотранспорту рідким моторним паливом та СВГ, при зливі та зберіганні СВГ (пропан-бутан), крім того джерелом забруднення атмосфери будуть вентиляційна труба будівлі операторської та джерело аварійного електропостачання (дизельгенератор).

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,002778 г/с; 0,001 т/рік), вуглецю оксид (0,002778 г/с; 0,001 т/рік), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,000083 г/с; 0,00003 т/рік), сірки діоксид (0,002778 г/с; 0,001 т/рік), бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець) (0,216892 г/с; 1,206 т/рік), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець (0,120984 г/с; 0,011 т/рік), пропан (0,797427 г/с; 0,171 т/рік), бутан (1,196205 г/с; 0,256 т/рік), одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) (0,000258 г/с; 0,0001 т/рік), акролеїн (0,0000001 г/с; 0,000001 т/рік), а також метан (0,00004 т/рік), вуглецю діоксид 1,073 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,00004 т/рік) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,001 т/рік).

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та найближчій житловій забудові відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: [email protected].

 

Публікація в газеті «Горожанин-Інформ» від 08.02.2024 № 6 (736).

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

                          


Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району міста Києва у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природнього та воєнного характеру станом на 26.01.2024