КМДА Київська міська державна адміністрація


8 листопада 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Контрактова площа,2

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва:   м. Київ, пр. Свободи,22, тел. 434-49-66

Адреса,

тип будинку

Характе-ристика примі-щення,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведен-ня, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове використан-

ня

Оренд-на ставка (%), старто-ва оренд-на пла-та без ПДВ за місяць оренди (грн.)

Графік викорис-тання примі-щень

Перша частина авансо-вої оренд-ної плати, грн.

Реквізити банківського

рахунку для внесення

першої части-ни авансової орендної пла-ти у розмірі,

що становить подвійну стартову орендну плату, але не

менше ніж розмір

мінімальної заробітної плати станом

на 1 січня поточного року

Техніч-ний стан об’єкта оренди

Просп. Свободи, №22, у лікувально – профілактич-ному закладі

Нежитло-

ві приміщен-ня, 

перший поверх,

 

53,50

кв.м

1118730,00

 

станом на 31.03.2019,

 

ФОП Хатимлян-ський О.В.

Розміщен-

ня приватн-

их закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарю-вання, що діють на основі приватної власності і  провадять господар-

ську діяльність з медичної практики в лікувально-профілак-

тичних закладах (гінекологіч-

ний кабінет)

 

11%,

 

10255,03

 

постій-но

 

20510,06

р/р UA60322669

00000260023

00234016 в АТ «Ощадбанк»  м. Києва, МФО

(код банку) 322669,

код ЄДРПОУ  38946192

 

задо-вільний

Проспект Свободи, №22, у лікувально – профілактич-ному закладі

Нежитло-

ві приміщен-ня, 

третій поверх,

 

22,80

кв.м

454060,00

 

станом на 31.03.2019,

 

ФОП Хатимлян-ський О.В.

Розміщення приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарю-вання, що діють на основі приватної власності і  провадять господар-

ську діяльність з медичної практики в лікувально-профілак-

тичних закладах (стоматологіч-ний кабінет)

 

11%,

 

4162,22

 

постій-но

 

8324,44

р/р UA60322669

000002600

2300234016 в АТ «Ощадбанк»  м. Києва, МФО (код банку) 322669, код ЄДРПОУ  38946192

 

задо-вільний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами,  внесеними рішеннями Київради від 08.02.2018 № 21/4085 та від 06.12.2018 № 253/6304), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

- заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення, затвердженого рішенням Київради від 06.12.2018 № 253/6304;

- документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.