Головна  →  Оголошення  →  8 листопада 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Контрактова площа,2

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва:   м. Київ, пр. Свободи,22, тел. 434-49-66

Адреса,

тип будинку

Характе-ристика примі-щення,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведен-ня, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове використан-

ня

Оренд-на ставка (%), старто-ва оренд-на пла-та без ПДВ за місяць оренди (грн.)

Графік викорис-тання примі-щень

Перша частина авансо-вої оренд-ної плати, грн.

Реквізити банківського

рахунку для внесення

першої части-ни авансової орендної пла-ти у розмірі,

що становить подвійну стартову орендну плату, але не

менше ніж розмір

мінімальної заробітної плати станом

на 1 січня поточного року

Техніч-ний стан об’єкта оренди

Просп. Свободи, №22, у лікувально – профілактич-ному закладі

Нежитло-

ві приміщен-ня, 

перший поверх,

 

53,50

кв.м

1118730,00

 

станом на 31.03.2019,

 

ФОП Хатимлян-ський О.В.

Розміщен-

ня приватн-

их закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарю-вання, що діють на основі приватної власності і  провадять господар-

ську діяльність з медичної практики в лікувально-профілак-

тичних закладах (гінекологіч-

ний кабінет)

 

11%,

 

10255,03

 

постій-но

 

20510,06

р/р UA60322669

00000260023

00234016 в АТ «Ощадбанк»  м. Києва, МФО

(код банку) 322669,

код ЄДРПОУ  38946192

 

задо-вільний

Проспект Свободи, №22, у лікувально – профілактич-ному закладі

Нежитло-

ві приміщен-ня, 

третій поверх,

 

22,80

кв.м

454060,00

 

станом на 31.03.2019,

 

ФОП Хатимлян-ський О.В.

Розміщення приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарю-вання, що діють на основі приватної власності і  провадять господар-

ську діяльність з медичної практики в лікувально-профілак-

тичних закладах (стоматологіч-ний кабінет)

 

11%,

 

4162,22

 

постій-но

 

8324,44

р/р UA60322669

000002600

2300234016 в АТ «Ощадбанк»  м. Києва, МФО (код банку) 322669, код ЄДРПОУ  38946192

 

задо-вільний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами,  внесеними рішеннями Київради від 08.02.2018 № 21/4085 та від 06.12.2018 № 253/6304), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

- заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення, затвердженого рішенням Київради від 06.12.2018 № 253/6304;

- документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Перейти до спискуВерсiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

Увага! Зміни у графіку роботи Подільської РДА на період дії карантину

До уваги суб'єктів малого та середнього підприємництва

До уваги суб’єктів декларування 2020

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:                    (044) 463-72-53

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук