КМДА Київська міська державна адміністрація


13 вересня 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація - м. Київ, Контрактова площа, 2.

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району  м. Києва» - 04071, м. Київ, вул. Хорива, 36, тел. 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74.

Адреса, тип будинку

Характе-ристика примі-щення,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведен-ня, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове вико-ристання

Орендна ставка (%), стартова орендна плата за місяць (добу, годину) оренди (грн.)

Графік викорис-тання приміщень

Перша частина авансо-вої орендної плати, грн.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати

Техніч-ний стан об’єкта оренди

вул. Введенська, № 35,

у будівлі

ЗНЗ Гімназія № 107 «Введенська»

нежит-лові примі-щення, другий  поверх,

 

269,90 кв.м

5861700,00

 

станом на 30.06.2019

 

ТОВ «Гарант-Екпертиза»

прове-дення занять різними видами спорту погодин-но

3%,

 

14654,25 грн. за місяць,

610,59 грн.  за добу,

30,53 грн. за 1 годину,

 згідно з графіком:

 610,60 грн. за місяць

Вт, чт:

15.30-18.00

 

4173,00

Отримувач: Управління освіти Подільської РДА:

р/р: 31557220377991 в УДКСУ України у м. Києві 

МФО 820019 ,  ЄДРПОУ   37393777

задові-льний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

-          заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;

-       документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.