КМДА Київська міська державна адміністрація


3 вересня 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація - м. Київ, Контрактова площа, 2.

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району  м. Києва» - 04071, м. Київ, вул. Хорива, 36, тел. 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74.

Адреса, тип будинку

Характерис-тика приміщення,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведення, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове викорис-тання

Оренд-на ставка (%), старто-ва орендна плата за місяць оренди (грн.)

Графік викорис-тання примі-щень

Перша частина авансо-вої оренд-ної плати, грн.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року

Техніч-ний стан об’єкта оренди

вул. Кирилів-ська, № 123 літ. А, у житло-вому будинку

Нежитлові приміщення,  перший поверх,

 

117,40 кв.м

2100000,00,

 

станом на 31.05.2019,

 

ФОП Богатиренко І.О.

Розміщення громадських  та благодій-них організацій на площі, що не викорис-товується для проваджен-ня підприємни-цької діяльності, або інше цільове використан-ня з більшою орендною ставкою

 

1,2,3,4%,

 

4416,80

 

постійно

 

8833,60

р/р 26002301835243         у ТВБВ № 10026/0104  філії - ГУ по м. Києву та Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України»

 Код банку 322669,               код  ЄДРПОУ 39609111               

 

задо-вільний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

-          заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;

-       документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.