КМДА Київська міська державна адміністрація


3 вересня 2019

Оголошення про намір передати в оренду майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

Орендодавець -  Подільська районна в місті Києві державна адміністрація - м. Київ, Контрактова площа, 2.

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району  м. Києва» - 04071, м. Київ, вул. Хорива, 36, тел. 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74.

Адреса, тип будинку

Характерис-тика приміщен-ня,

поверх, площа, кв.м.

Оціночна вартість (грн.), дата проведення, суб’єкт оціночної діяльності

Цільове викорис-тання

Орендна ставка (%), стартова орендна плата за місяць оренди (грн.)

Графік використан-ня приміщень

Перша частина авансо-вої оренд-ної плати, грн.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року

Техніч-ний стан об’єкта оренди

вул. Костянти-нівська, № 9

 

у нежилому будинку

Нежитлові приміщен-ня,  третій поверх,

 

142,80 кв.м

3117330,00

 

станом на 30.06.2019,

 

ТОВ «Глобал апрайзер груп»

Комуналь-не підприєм-ство

1%,

 

2582,19

 

постійно

 

5164,38

р/р 26002301835243         у ТВБВ № 10026/0104  філії - ГУ по м. Києву та Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України»

 Код банку 322669,               код  ЄДРПОУ 39609111             

задові-льний

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі - Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

-          заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;

-      документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з об’єктом оренди звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Додаткова інформація за телефоном: 485-18-87 - відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.