КМДА Київська міська державна адміністрація


 

ПЕРЕЛІК

документів, які додаються до заяви громадянина

про надання державної підтримки  

  1. Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
  1. Документ центрального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який веде облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, про наявність у громадянина права на доступне житло (за рекомендованою правлінням Фонду формою);
  1. Довідка про склад сім’ї (форма № 3) або витяг з домової книги; 
  1. Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу,  місце реєстрації,  сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків  або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
  1. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України)  членів сім’ї – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
  1. Копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
  1. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
  1. Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
  1. Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:

довідка про грошові доходи (за встановленою правлінням Фонду формою);

документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).

 

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.