Головна  →  ЧОРНОБИЛЬ

Відшкодування підприємствам, установам та організаціям компенсаційних виплат для працівників, які є особами, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Управлінням соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється відшкодування компенсаційних виплат підприємствам, установам та організаціям, відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм,пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936), а саме:

 1. відшкодування виплат за додаткові відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік (статті 20 та 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"),
 2. відшкодування щорічної відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надаються пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (стаття 47 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"),
 3. відшкодування доплати громадянам, які працюють в зоні відчуження, затвердженої  постановою КМУ від 10.09.2008 №831,
 4. відшкодування виплати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати (статті 20 та 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

Для реєстрації в Управлінні соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації підприємства, установи та організації не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року подають:

 1. заява про взяття на облік для проведення соціальних виплат (додаток 1);
 2. паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані  із заробітною платою, згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 2);
 3. списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення (за наявності), місця проживання (перебування), ідентифікаційного номера;
 4. графік відпусток громадян;
 5. розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік;
 6. копії паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень працівників, які постраждали в наслідок ЧАЕС (завірені підприємством, установою, організацією).

У разі зміни найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, та списків  громадян  підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів.

Для отримання компенсаційних виплат підприємства, установи та організації до 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, подають до Управління:

 1. розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про  статус  та  соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3) (додаток 3);
 2. розрахунок на виплату додаткової відпустки потерпілим від аварії на ЧАЕС (додаток 4);
 3. додаток до розрахунку видатків на додаткову відпустку працівників, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (додаток 5);
 4. копія або витяг з наказу про відпустку, згідно відповідного пункту статті Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 5. реквізити організації для перерахунку коштів;
 6. розшифровка заробітної плати за попередній період (довідково);
 7. для отримання доплат за роботу в відповідних зонах надаються табеля обліку робочого часу.

Для отримання компенсації у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, підприємства, установи та організації подають:

 1. розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до Закону України "Про  статус  та  соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (форма № 3-скорочення) (додаток 6);
 2. копія або витяг з наказу про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання підприємства або скорочення штату працівників;
 3. копія або витяг з наказу про вивільнення та попередження щодо вивільнення працівника в зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства або скорочення штату працівників, відповідно до статті 20 або 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 4. розрахунок середньомісячного заробітку працівника за два попередніх місяці перед вивільненням;
 5. підтверджуючи документи про відпрацьований робочий час (табеля);
 6. копія або витяг з наказу про виплату допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, відповідно до статті 20 або 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 7. копії паспорта, ідентифікаційного номера, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок ЧАЕС.

Всі копії повинні бути завірені підприємством, установою, організацією.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

Заміна посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Версiя для друку

 

                          


Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району міста Києва у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природнього та воєнного характеру станом на 14.11.2023Звернення громадян